Abeceda

Abeceda, to nic není,
kdo by se jí, kluci bál?
Já vás vezmu do učení:
Á, bé, cé, dé a tak dál.

Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.

Abeceda, to nic není,
kdo by se jí, holky bál?
Dali jsme se do učení:
Á, bé, cé, dé to už znám.