Školka

V září 2011 jsme pro Vás otevřeli novou Montessori školku PASTELKA pro předškolní vzdělávání dětí ve věku 2 – 6 let.

Školka je v provozu denně od 7,30 hod. do 16,00 hod. Program školky je koncipován na základě výchovně-vzdělávacího programu pro tuto věkovou kategorii s použitím Montessori výchovných metod,děti pracují s Montessori materiálem a pomůckami, zabývají se výtvarnou a kreativní činností, zpíváním, pohybem, chodí pravidelně na procházky.

V týdenním programu jsou zařazeny v rámci dopoledního zaměstnání:  hudební výchova s použitím hudebního nástroje, dramatická výchova, jazyková výchova a jazyková dílna, matematika a matemtická dílna, výtvarné a kreativní činnosti, společné projekty a projektové dílny. Tyto aktivity jsou již v ceně školného. S Montessori pomůckami a materiálem pracují děti denně.

Učitelé ve školce mají pedagogické a Montessori vzdělání, která průběžně rozšiřují a doplňují. Stravování dětí je vyvážené, respektuje výživová doporučení pro předškolní děti. Školka zajišťuje dopolední a odpolední svačinu a oběd.

Do školky jsou přijímány děti od 2 do 6 let s tím, že mohou kontinuálně projít celým předškolním obdobím v této školce.

Kapacita školky je 10 dětí, což zaručuje velmi individuální a adresný přístup k dětem a zároveň se snažíme o vytvoření přátelské skupiny mezi učiteli a dětmi, dětmi navzájem, tedy příjemné prostředí, kde se všichni navzájem respektují, kde starší děti pomáhají mladším, kde učitelé citlivě vedou a pomáhají dětem k jejich rozvoji a poznání.

Školka kromě pravidelných činností organizuje exkurze, návštěvy dětských divadelních představení, výlety za poznáním, výlety do přírody, návštěvy knihovny, muzeí, školku v přírodě, prázdninové  příměstské tábory, víkendová setkání (i s rodiči) a další akce.