Režim dne

7,30 – 8,30 příchod do školky, práce s pomůckami
8,30 dopolední svačina (pečivo + máslo nebo sýr,čerstvé ovoce a zelenina)
9,00 elipsa
9,15 zaměstnání (práce s Montessori pomůckami, společná práce na projektech, atd.)
10,00 kurz dle týdenního rozvrhu (angličtina, hudební, dramatická či výtvarná výchova)
10,20 oblékání a odchod ze školky
10,30 – 11.40 pobyt venku
11,40 hygiena a příprava na oběd
11,50 oběd (polévka + hlavní jídlo)
12,20 – 12,30 odchod dětí, které jdou po obědě domů
12,30 – 12,40 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 14,15 odpolední odpočinek – čtení příběhů, pohádek, spaní, tichá činnost
14,25 odpolední svačina (jogurt, mléko + cereálie, přesnídávka, ovoce)
14,40 – 15,00 odpolední zaměstnání (grafomotorika, výtvarná činnost)
15,00 – 16,00 práce s pomůckami, hry, odchod dětí domů

UPOZORNĚNÍ:
Do školky nepatří dítě, které jeví známky nemoci, má rýmu, kašel, zvýšenou teplotu,, zvrací, má průjem atd…Žádáme rodiče o ohleduplnost, aby dítě v takovém stavu do školky nedávali, pravděpodobně je učitelka do kolektivu nepřijme, nebo jim v průběhu dne stejně zavolá, aby si pro dítě okamžitě přijeli. Jsme malý kolektiv dětí, což má tu výhodu, že se případné infekce přenáší v malé míře, ale zároveň pěstujeme vzájemný respekt a neohrožujeme se navzájem. Moc Vás prosíme, abyste to dodržovali. Opakované dávání nemocných dětí do školky bereme jako porušení stanovených pravidel a budeme řešit s vedením školky a rodiči.