Zájmové kroužky

Montessori dílnička  (září – listopad 2019)

(dítě 1,5 – 3 roky + rodič)

úterý  16.05 – 17.15 hod.

Kurz začíná 10.9. 2019.

Montessori dílnička s rodiči je místem, kde se děti i rodiče společně setkávají s Montessori pedagogikou. V klidném a připraveném prostředí se seznamují s originálními Montessori pomůckami i s pomůckami praktického života, naučí se zde, jak s nimi pracovat. Jde o ničím nerušený pracovní cyklus v takto upraveném prostředí, které umožňuje dětem rozvíjet se, objevovat radost z postupného soustředění na činnost,která je zaujme. Rodiče se také dozví, jak případně vytvořit vhodné prostředí i doma a poznají mnoho metod, které lze při vzdělávání dětí uplatňovat. Kroužek vede již několik let zkušená lektorka,která Vám bude průvodcem a rádcem při setkání s Montessori metodou.

Kurzovné :  160.-Kč/lekci (70 minut)

Volná místa : 3

 

Angličtina s rodilým mluvčím (září – prosinec

2019)

(dítě 3 – 7 let)

středa  16.05 – 16.50 hod.

Pastelka se vrací k tradici pořádání kurzů Angličtiny s rodilým mluvčím, které se nám v minulosti osvědčily. Kurz splňuje námi požadovanou variantu, aby děti dostaly hned při prvním setkání s angličtinou tu nejlepší možnost jazyk poznat a zvládnout. Lektor jim ukazuje přirozenost, plynulost a zvukomalebnost angličtiny, přízvuk, to, co “nasávají” děti od narození do max. 6 let věku automaticky a přirozeně, výukový proces po šestém roce věku dítěte již nikdy není tak jednoduchý, přirozený a dokonalý. Lektor pracuje zážitkovou pedagogikou, hraje si s dětmi a přitom jim povídá a komunikuje s nimi.  “Porce” angličtiny je tedy každou hodinu velká, ale vše se děje nenásilně, při hře, při výtvarných činnostech, atd., neustálou komunikací mezi lektorem a dětmi. Lektor je neučí jednotlivá slovíčka jako ve škole nebo v jiných kurzech, mluví v jednoduchých větách, vyzývá je k odpovědím, pojmenovává , co dělá, atd. Nemějte obavy Vy rodiče 3-letých dětí, že to pro ně “ještě” není vhodné, právě naopak. I když samozřejmě tříleté děti hned nemluví a neodpovídají anglicky, nasávají angličtinu a naučí se cizí jazyk ve skupině vrstevníků přirozeně přijímat, není jim to divné a když nerozumí, jiné dítě mu ukáže (příp. řekne), co má dělat… Lektor s každým dítěte naváže vztah a komunikuje, i když zatím neumí odpovědět anglicky, ale odpoví česky, ten výukový proces probíhá! Angličtina probíhá v blocích (vždy 10 týdnů), první začne 17.10. 2018, další blok bude navazovat…

Kurzovné :  195,-Kč/lekci

Volná místa : 4

 

Kouzelná flétnička  (září 2019 – leden 2020)

(dítě 3 – 7 let)

pondělí  16.10 – 16.45 hod.

Kouzelná flétnička je místem, kde se děti seznamují se zobcovou flétnou a učí se na ní hrát. Základy hry jako artikulaci, správné dýchání, správné držení flétny, polohu prstů, nasazení tónu učí děti lektorka, která hru na flétnu studovala a má zkušenosti s vedením kroužků pro předškoláky a děti mladšího školního věku.

Kurzovné : 90,-Kč/lekci

Volná místa : 4

Sportovní hry (září 2019 – leden 2019)

(dítě 3 – 6  let)

čtvrtek 16.05 – 16.45 hod.

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových schopností dětí v předškolním věku. Povede ho lektorka, která má zkušenosti s vedením pohybových kroužků pro předškoláky. Cvičí se s hudbou, struktura lekce je dynamická (rychlá) fáze, pak uvolnění a zpomalení, nakonec posilování a relaxace. Děti hrají pohybové hry, používají jednoduché hudební nástroje a další cvičební pomůcky. Vše je samozřejmě přiměřené věku dětí ve skupině. Na cvičení děti potřebují vhodný sportovní oděv, tričko, legíny (nebo tepláky, trenýrky, či taneční dres) a sportovní obuv. Mohou cvičit i naboso, protože se cvičí na koberci. K aktivitám na zemi se používají sportovní podložky.

Cena :  95,-Kč/lekci

Volná místa : 4


Zájmové kroužky se hradí za celé období (ne jednotlivé lekce), kurzovné se nevrací.

Více informací o jednotlivých kroužcích a přihlášky Vám rádi zašleme, napište nám na info@mcpastelka.cz

Přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen ! Lze se přihlásit i během pololetí, pokud jsou volná místa…